De Mondzorg levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van problemen die de algemene gezondheid van mensen kunnen aantasten. De beroepsorganisaties hebben daarom geadviseerd om vanaf 22 april de werkzaamheden (aangepast) te hervatten. Er is een leidraad opgesteld waarmee mondzorgverleners op een verantwoorde wijze de reguliere Mondzorg weer kunnen starten. Het RIVM, de IGJ en het Ministerie van WVS hebben hiermee ingestemd.

Extra maatregelen:

Buiten de al geldende Richtlijnen Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken hebben we een aantal aanvullende maatregelen uit de leidraad ter bescherming tegen het Corona virus. Onderstaand ziet u een aantal van deze maatregelen, wij vragen u deze in acht te nemen voor uw en onze gezondheid.

  • Triage aan de poort. Patiënten met één of meerdere symptomen, verkoudheid, hoesten, niezen, koorts (38 gr of meer), kunnen we niet behandelen.
  • We werken volledig op afspraak, ook voor reparaties.
  • Aan de balie kunt u niet terecht met vragen als u geen afspraak heeft, u kunt hiervoor bellen of mailen.
  • We werken met een aangepaste behandelagenda met extra ruimte voor de uitvoer van hygiënemaatregelen.
  • Kom alleen naar uw afspraak, bij voorkeur zonder begeleiding.
  • Voorkom onnodig wachten, kom maximaal 5 minuten voor aanvang van uw afspraak.
  • Bij binnenkomst in de praktijk dient u verplicht uw handen zorgvuldig te desinfecteren.
  • U houdt 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers.
  • We begroeten u met een glimlach en schudden geen handen.

Zat u al midden in een behandelingstraject, dan nemen we contact met u op. We vragen u om begrip en geduld en zien u graag in goede gezondheid terug in onze praktijk.