Tandprothetische praktijk van Assen helpt u graag als het gaat om diverse prothetische behandelingen. In onderstaand overzicht proberen we duidelijk te maken wat de vergoedingen voor 2024 zijn. Zorgverzekeraars verschillen nogal in hun vergoedingen daarom is het raadzaam om met een begroting te informeren bij uw zorgverzekeraar. U kunt kosteloos en vrijblijvend een afspraak maken zodat we uw individuele situatie kunnen bespreken en een begroting kunnen maken.

Nieuwe gebitsprothese…

Een conventionele (gewone) prothese of een immediaat (eerste) prothese worden voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Het overige deel van 25% is de eigen bijdrage. Deze kan gedeeltelijk tot geheel worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Naast de eigen bijdrage geldt er het verplichte eigen risico van €385,-. Zie opmerking over het eigen risico.

Houdt u bij een immediaat prothese rekening met de kosten van de tandarts en of kaakchirurg, denk hierbij aan de kosten voor het trekken van uw tanden en of kiezen, het maken van röntgenfoto’s en dergelijke. Deze kosten worden alleen vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Een uitzondering wordt gemaakt als er sprake is van medische noodzaak.

In het eerste jaar na plaatsing van de immediaat prothese vinden de nodige aanpassingen plaats ten gevolge van het genezingsproces. Deze worden voor het grootste deel vergoed vanuit de basisverzekering, echter vinden deze aanpassingen plaats in een nieuw kalender jaar dan word het eigen risico opnieuw aangesproken.

Het plaatsen van implantaten door een implantoloog/kaakchirurg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering mits er door de zorgverzekeraar een machtiging voor is  gegeven. Omdat het hier om een vergoeding vanuit de basisverzekering gaat wordt het eigen risico (€ 385,-) aangesproken. Zie opmerking over het eigen risico.

Een prothese op implantaten wordt voor het merendeel vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een wettelijke eigen bijdrage, deze is percentueel en als volgt ingedeeld:

  • Een volledige onder prothese op implantaten 10%.
  • Een volledige boven prothese op implantaten 8%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese 17%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese 17%.

Naast de procentuele eigen bijdrage wordt het eigen risico aangesproken. N.B.: vindt het plaatsen van de implantaten én het plaatsen van de prothese niet in hetzelfde kalenderjaar plaats, dan wordt in beide jaren het eigen risico aangesproken. Zie opmerking over het eigen risico.

De kosten van een partiële of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering en worden dus alleen gedeeltelijk tot geheel vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Dit verschilt per verzekering. Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden en maken een begroting zodat u kunt informeren bij uw zorgverzekeraar.

Reparatie gebitsprothese…

De kosten van een reparatie aan een volledige prothese zonder implantaten worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering, u heeft dus een eigen bijdrage van 10%. Omdat het een vergoeding vanuit de basisverzekering betreft worden de kosten verrekend met het openstaande deel  van uw eigen risico (€385,-). Zie opmerking over het eigen risico.

De kosten van een reparatie aan een implantaat gedragen prothese worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering, u heeft dus een eigen bijdrage van 10%.  Omdat het een vergoeding vanuit de basisverzekering betreft worden de kosten verrekend met het openstaande deel van uw eigen risico (€385,-). Zie opmerking over het eigen risico.

In beide gevallen kunt u de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar als u een uitgebreide, aanvullende en of tandarts verzekering heeft.

De kosten van een reparatie aan een partiële of frame prothese worden alleen, geheel of gedeeltelijk, vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De vergoeding verschilt per verzekering. Omdat het geen vergoeding vanuit de basisverzekering betreft wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Rebasing (opvulling) gebitsprothese…

De kosten van het rebasen  van een volledige prothese zonder implantaten worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering, u heeft dus een eigen bijdrage van 10%. Omdat het een vergoeding vanuit de basisverzekering betreft worden de kosten verrekend met het openstaande deel  van uw eigen risico (€385,-). Zie opmerking over het eigen risico.

De kosten van het rebasen van een implantaat gedragen prothese worden voor  90% vergoed vanuit de basisverzekering, u heeft dus een eigen bijdrage van 10%. Omdat het een vergoeding vanuit de basisverzekering betreft worden de kosten verrekend met het openstaande deel van uw eigen risico (€385,-). Zie opmerking over het eigen risico.

In beide gevallen kunt u de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar als u een uitgebreide, aanvullende en of tandarts verzekering heeft.

Voor het rebasen van een implantaat gedragen prothese is een machtiging nodig. Een enkele keer kan de zorgverzekeraar vragen om eerst uw implantoloog te bezoeken. Wij zullen u informeren en de machtiging verzorgen.

De kosten van een rebasing aan een partiële of frame prothese worden alleen, geheel of gedeeltelijk, vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De vergoeding verschilt per verzekering. Omdat het geen vergoeding vanuit de basisverzekering betreft wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Opmerking over het eigen risico…

Tot 2026 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,- (verplicht). Bij alle genoemde vergoedingen vanuit de basisverzekering wordt het wettelijk eigen risico ten laste gelegd. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie. Heeft u een verhoogd vrijwillig eigen risico dan worden alle behandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed verrekend met het verplicht en vrijwillig eigen risico.

Factoring…

Onze rekeningen worden verzorgd door Infomedics, voor meer informatie klik hier.