Om de kwaliteitseisen van medische hulpmiddelen te waarborgen zijn de regels op Europees niveau aangescherpt. Voor ons verandert er niet veel, onze kwaliteit voldeed al aan deze eisen…

Tandprothetische Praktijk J.A. de Vries te Zwolle, gevestigd aan Kerkstraat 10, verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van hulpmiddelen onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:

  • Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar cliënten.
  • Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.

Voor meer informatie kijkt u hier.